Podnośniki

Oferujemy szeroką gamę podnośników samochodowych firm Nussbaum, Bosch, AutopStenhoj i innych.

Posiadamy uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do montażu, serwisu i kontroli dźwigników wszystkich typów.

Zapewniamy serwis, przeglądy i reprezentowanie przed urzędnikami UDT w trakcie obowiązkowych kontroli okresowych podnośników.

Maestro-235-CF-08-2